Peynir Nasıl Saklanmalı

Süt ve süt ürünleri satın alınırken orijinal ambalajlı olanlar tercih edilmelidir. Açıkta satılan ürünler hijyenik koşullarda muhafaza edilme ihtimalinden uzak olabileceği için insan sağlığına zararlı hastalık yapıcı mikroorganizmaların ürünlere geçmesine ve hızlı bozulmasına neden olabilir.

Süt ürünleri satın alınırken, soğukta ( buzdolabında, +2-4 derecede) muhafaza edildiğinden emin olunmalıdır.

-Ambalajında herhangi bir ezilme veya başka bir hasar olmamalıdır.

-Üretim tarihi ve son kullanma tarihine bakılarak satın alınmalı, son kullanma tarihi geçen veya son tüketim tarihi yaklaşan ürünler satın alınmamalıdır. Son kullanma tarihi geçen ürün tüketilmemelidir.

-Bombaj yapmış ( şişmiş ) ambalajlar satın alınmamalıdır

-Mümkünse birkaç gün içerisinde tüketilecek miktarda alınmalıdır.

-Mikroorganizmaların çok kolay üremesi nedeniyle bu ürünler, ambalajları açıldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede tüketilmelidir.

-Süt ve süt ürünleri satın alındıktan sonra en kısa sürede buzdolabına konmalı ve orada muhafaza edilmelidir. Buzdolabı ortamının temizliği ve hijyeni çok önemlidir. Ambalajı açılan ürünler buzdolabı ortamından çok çabuk etkilenebilir. Örneğin; sebze ve meyve gibi toprak kökenli gıdalar yüksek oranda maya, küf veya bakteri içerebilirler. Bunlarla aynı yerde muhafaza edilen veya gerekli temizliği sağlanmayan buzdolaplarında bunlar renk ve yapı bozukluklarına neden olurlar.

-Buzdolabında muhafaza ederken kapalı bir kapta veya orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Orijinal ambalajında muhafaza edilirken mümkün oldukça kapağını kapalı tutmak gerekir.

-Özellikle beyaz peynir ve türevleri oksijenden, kaşar peyniri ve türevleri rutubetten uzak tutulmalıdır. Beyaz peynir türevi peynirler ve Burgu peynir tamamen salamura suyunun içinde saklanmalıdır.
Örneğin ; Muratbey Sürmeli peynir kasesinden kalıbın yan tarafından dikine kesilerek ihtiyaç kadar alındıktan sonra, salamura suyunun tamamen peynir yüzeyine temas etmesi için kase kapağı sıkıca kapatılarak yan bir şekilde muhafaza edilirse peynirin yüzey kısmı hava ile temas etmeyecek ve ürün bozulmaya maruz kalmayacaktır. Aksi durumlarda ürünlerde bozulma ve renk değişmeleri görmek mümkündür.

Bir başka örnek vermek gerekirse ; Burgu peynirlerimizin ihtiyaç kadar alındıktan sonra kalan kısmı yine ambalajı içinde ve kendi suyu içinde muhafaza edilmelidir. Böylece hem ürün su kaybederek kurumayacak, hem de Burgu peynir kısa sürede bozulmayacaktır.
Kaşar peynirlerini streç film ile sarmak kaşar peyniri ile streç film arasında oluşacak nemi arttıracağı için kaşar peyniri küflenebilir. Bu nedenle kaşar peyniri temiz bir peçeteye sarılarak muhafaza edilirse daha geç küflenme gözlemlenecektir.

-Peynirler derin dondurucuda muhafaza edilmemelidir.Peynirin muhafaza edildiği buzdolabı ısısı 2-4 derece arasında olmalıdır

-Oda sıcaklığında bekletilmemelidir.

-Oda sıcaklığında, sofrada, tezgahta bekletilmiş peynir, ambalajı içindeki buzdolabındaki peynirin içine tekrar katılmamalıdır. Başka bir kapalı ambalaj içinde salamura suyu eklenerek ayrı muhafaza edilmelidir.